timelinenwwG

ربا چگونه نظام پولی مدرن را به وجود آورد؟

/
نحوه ی آغاز تحولات نظام پولی می دانیم از زمانی که انسان در زندگی اج…
130401171803_iran_money_640x360_bbc_nocredit

ادعای کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران

/
در علم اقتصاد نقدینگی(M2) هر کشور، میزان پول موجود در آن اقتصاد را بیا…
image.adapt.960.high

تورم و سیاست کنترل پایه پولی

/
در بین مسئولین اقتصادی کشور به صورت متداول، مفهوم پایه پولی با ن…
demo7

خلق پول توسط بانک ها، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران

/
تحلیل های متعددی از علل تورم بالا و رشد سریع قیمت ها در چند …