دنیای امروز دستخوش تحولات گسترده ای است که سیاست ها و ساختارهای اجتماعی را با چالش های جدی روبرو کرده است. تحولات سریع جهانی میدان واقعی رقابت را به عرصه اندیشه ورزی و نبرد اراده ها کشیده است. همانگونه که توفیق در این میدان بدون بهره مندی از ایده های نو و نظرات خبرگان و افراد خلاق و با طراوت میسر نیست، بی تردید بدون اتکا به مبانی عمیق و نیازهای واقعی انسانی و همّتی مجاهدگونه رقم نخواهد خورد. سیاست گذاری و تدوین مدل های بومی مستلزم شناخت وضع موجود، آینده مطلوب و چگونگی حرکت از وضع موجود و تحقق چشم انداز مطلوب است.
کانون تفکر نوعی سازمان ویژه برای تفکر و پژوهش در زمینۀ تصمیم سازی و ایجاد مدل های بومی است که بر اصل جمع اندیشی و ایده پردازی جمعی استوار است. کانون های تفکر با انجام مطالعات بین رشته ای و به کارگیری کارشناسان متعدد علاوه بر ارئه راه حل به مدیران، پاسخگوی طیف وسیعی از مسائل و نیازهای جامعه نیز هستند. گروه های مطالعاتی کوچکترین واحد تشکیل دهندۀ کانون های تفکر است که با تمرکز بر یک حوزه خاص بدون درگیر شدن در مسائل اجرایی و تشریفات رسمی آن حوزه تخصصی به تولید فرآورده های فکری و انتقال دست آوردها به مخاطبین مبادرت می ورزد.
گروه مطالعات اقتصادی مجاهد جزئی از یک کانون تفکر مستقل به نام مؤسسه مطالعات راهبردی قدر است که با نگاهی سیستمی و اجتناب از جزئی نگری در مسائل اقتصادی و جامع نگری در بررسی ساختارها و سیاست های اقتصادی موجود در سال 1391 تشکیل و در دوران فعالیت خود علاوه بر رصد جهت گیری های کلان اقتصاد کشور به مسائلی همچون بحران های اقتصاد جهانی، ساختارهای اقتصاد ایران و چگونگی تنظیم امور اقتصادی مسلمین پرداخته است که بخشی از آن در پیش روی شما عزیزان به منظور بهره مندی از نقد و نظرات و فراهم آمدن زمینه تضارب آراء قرار گرفته است.
گروه مجاهد در این مسیر خطیر نیازمند تفضل الهی، هدایت امام عصر و راهنمایی نخبگان و اساتید ارجمند و نقد و نظرات همه علاقه مندان به اعتلای ایران اسلامی است. باشد که محقق شود. ان شاء الله.
والعاقبة للمتقین
گروه مطالعات اقتصادی مجاهد