مطالب توسط admin

نظام توزیع مردمی متکی بر پایگاه های اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم گروه مطالعات اقتصادی مجاهد نظام توزیع مردمی متکی بر پایگاه های اجتماعی سطوح ظلم در نظام توزیع و راه‌کارهای برطرف کردن آن ها سطح اول ظلم: حاشیه ی سود بالا در نظام توزیع موجود در ایران قیمت یک کالا از زمانی که از طرف تولید کننده عرضه می‌شود تا زمانی که […]

چگونه بنیان اقتصاد کشور را از تهاجم آمریکا حفظ کنیم؟

کاهش شدید ارزش پول ملی، یکی از مهمترین پدیده هایی است که طی چند سال گذشته کشورهای مخالف سیاست های آمریکا را با بحران های اقتصادی مواجه کرده است. با تشدید تنش بین آمریکا و روسیه واحد پول روسیه(روبل) در سه ماه اخیر – همزمان با کاهش شدید و غیر طبیعی قیمت نفت و گاز […]

ساز و کارهای جدید در نهادهای تولیدی متناسب با الگوی غیرمتمرکز پولی

بسم الله الرحمن الرحیم گروه مطالعات اقتصادی مجاهد ساز و کارهای جدید در نهادهای تولیدی متناسب با الگوی غیرمتمرکز پولی سطوح ظلم در نظام تولید موجود و راه‌کارهای برطرف کردن آن ها سطح اول ظلم: تمرکز در مالکیت تولید تبیین موضوع: یکی از مهمترین ویژگی‌های تولید در نظام اقتصادی کنونی، بزرگ بودن اندازه و به […]

نهاد پولیِ جایگزین بانک در دوران گذار

نهاد پولیِ جایگزین بانک در دوران گذار – از نگاه بیرونی این نهاد پولیِ، مجموعه ای از ساختار و ساز و کارهایی است که با هدف جاری ساختن قواعد نظام مبادلاتی مبتنی بر ارزش های اسلامی طراحی شده است. این نهاد به گونه ای تعریف شده است که می تواند در دوران گذار به نظام مبادلاتی هدف، در […]

الگوی نهادپولی جدید و حرکت به سوی مدل اجرایی

بسم الله الرحمن الرحیم گروه مطالعات اقتصادی مجاهد الگوی نهادپولی جدید و حرکت به سوی مدل اجرایی سطوح ظلم در نظام پولی و راه‌کارهای برطرف کردن آن ها سطح اول ظلم: بدون پشتوانه بودن پول تبیین موضوع: هنگامی که درباره ظلم در نظام پولی فعلی صحبت می کنیم، سطوح مختلفی از ظلم را مد نظر […]

ربا چگونه نظام پولی مدرن را به وجود آورد؟

نحوه ی آغاز تحولات نظام پولی می دانیم از زمانی که انسان در زندگی اجتماعی قسمتی از نیاز های خود را از دسترنج دیگران و به طور مشابه قسمتی از نیاز های آن ها را توسط دسترنج خود تامین می کرد، به دنبال روشی بود که حافظ حقوق طرفین تبادل باشد. ظاهرا روش اولی که […]

فسـاد ساخـتاری در سـیسـتم پولـی کشـور

یکی از مصادیق فساد اقتصادی که متاسفانه در سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده و به مراتب مخرب تر از سوء استفاده های شخصی است، فسادهای ساختاری و نهادینه شده در ساختارهای اقتصادی کشور است، که می تواند مانع رشد بخش های مولد و سالم اقتصاد شود. یکی از مهمترین نمونه های این فساد ساختاری […]

افزایش نرخ ارز و تحریم

همه ما بارها و بارها این نظر به اصطلاح کارشناسی را شنیده ایم که جهش قیمت ارز در دو سال گذشته را به سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بعد از سال۸۱ نسبت می دهند. اصل بحث از این قرار است که؛ در سال۸۱، نرخ تبدیل دلار از ۱۷۵ تومان توسط بانک مرکزی به نرخ بازار […]

تورم و تحریم

به وجود آمدن تکانه های شدید تورمی در اقتصاد ایران همزمان با تشدید تحریم های غرب در سال 91 باعث شد که این برداشت در جامعه شکل گیرد که اقتصاد ایران نتوانسته همگام با آرمان‌های انقلاب به سمت استقلال حرکت کند و وابستگی شدید اقتصاد ایران به غرب باعث افزایش شدید تورم پس از تشدید […]

ادعای کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران

در علم اقتصاد نقدینگی(M2) هر کشور، میزان پول موجود در آن اقتصاد را بیان می کند. برای تشخیص متناسب بودن میزان پول موجود در اقتصاد هر کشور شاخصی وجود دارد که نسبت نقدینگی(M2) به تولید ناخالص داخلی (GDP) را بیان می کند(M2/GDP). این شاخص از آن حیث حائز اهمیت است که کاربرد نقدینگی انجام مبادلات […]