bitcoin

بیت‌کوین و نسبت آن با بحران ۲۰۰۸ آمریکا

امروز پس از نزدیک به چهل سال احتمال روز افزون سقوط دلار بر اثر …
us-debt-record-default-obama

آمریکا چقدر و به چه کسی بدهکار است؟

/
این روزها اخبار زیادی در رسانه های بین المللی در مورد بدهی های…
GERDAB-DOLAR

آیا دلارهای آمریکایی بدون پشتوانه اند؟

از وقتی که قرار شد پول بي ارزش کاغذي جاي طلا و نقره را در اقتصاد…
Petrodollar-War-2

دلار چگونه به ارز رایج دنیا تبدیل شد؟

وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت رییس جمهور انگلیس و آمریکا به عنوان…
bazare-vakil

نظام توزیع مردمی متکی بر پایگاه های اجتماعی

/
بسم الله الرحمن الرحیم گروه مطالعات اقتصادی مجاهد نظام توزیع مرد…
Team_Work

ساز و کارهای جدید در نهادهای تولیدی متناسب با الگوی غیرمتمرکز پولی

/
بسم الله الرحمن الرحیم گروه مطالعات اقتصادی مجاهد ساز و کارهای ج…
FreeGreatPicture.com-7203-sapling

نهاد پولیِ جایگزین بانک در دوران گذار

/
نهاد پولیِ جایگزین بانک در دوران گذار - از نگاه بیرونی این نهاد پولیِ،…
zakatmorocco4

الگوی نهادپولی جدید و حرکت به سوی مدل اجرایی

/
بسم الله الرحمن الرحیم گروه مطالعات اقتصادی مجاهد الگوی نهادپول…
war1

چگونه بنیان اقتصاد کشور را از تهاجم آمریکا حفظ کنیم؟

/
کاهش شدید ارزش پول ملی، یکی از مهمترین پدیده هایی است که طی چند سال گ…

فسـاد ساخـتاری در سـیسـتم پولـی کشـور

/
یکی از مصادیق فساد اقتصادی که متاسفانه در سالهای گذشته مورد غفلت واقع …